Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Pontus Cumhuriyeti-Δημοκρατία του Πόντου

Pontus Cumhuriyeti
Δημοκρατία του Πόντου
1917 – 1919
Bayrak (1919 yılı)

Başkent Samsun
Resmi dili Pontusca
Dini Yunan Ortodoks Kilisesi
Etnik Gruplar Rumlar
Yönetim Cumhuriyet
Metropolitan Chrysanthos
Tarih
- Kuruluş tarihi 1917
- Yıkılış tarihi 1919

Pontus Cumhuriyeti, 1917 ve 1919 yılları arası Karadenizli Rumlar tarafından Karadeniz bölgesinde kurulmak istenmiş devlet.

Tarihi
Kurtuluş Savaşı öncesi ve savaş boyunca Merzifon Amerikan Koleji'nde 1904'de kurulan Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz'de ayrılıkçı faaliyet göstermiştir. Cemiyetin ve bölgedeki o dönemde çoğunluğu oluşturan Rumların amacı merkezi Samsun olmak üzere Batum'dan Sinop'a kadar olan bölgede bir Pontus Devleti kurmaktır. Kutsal Anadolu Rum Cemiyeti adında bir cemiyet de bu cemiyete destek olmuştur.1916'da Trabzon Ruslar tarafından işgal edilince yönetimi Chrysanthos isimli bir başpiskopos ele almıştır. Chrysanthos bölgede iki yıl hüküm süren bir Rum devleti kurulmuştur. Bölgede yaşayan Lazlar, Müslüman Rumlar ve Türklerin Sürdürdüğü mücadele sonucunda bu devlet yıkılmıştır.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου